Контакти:

Тел. : + 49 51131087080

Мобил: + 49 1776830373

 

Email: kontakt@iris-bg.de

Храна за животни

  • Люцерново брашно( или пелети)
  • Копривени пелети( брашно)
  • Слънчоглед за птици, белен, чистота 96-97% Шарен слънчоглед Иреги LG
  • Пионер Пшеница, фуражна